V australském Perthu se v roce 2023 konají Světové hry transplantovaných.

Termín konání:

https://worldtransplantgames.org/